PROJEKT EU - S DAVELÁČKEM PRO RODINNOU POHODU

reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006368

V období 1.9.2017 až 31.8.2019 budeme v Operačním programu Zaměstnanost realizovat náš projekt S Daveláčkem pro rodinnou pohodu. Předmětem projektu je komplexní, individuální a dlouhodobá podpora osob pečujících o malé děti v městystu Davle a blízkém okolí. Do projektu plánujeme zapojit 70 osob cílové skupiny, resp. 45 rodin, pro které jsme navrhli tři hlavní okruhy aktivit - terénní práce, přístup k zaměstnání, setkávání rodin. Cílem projektu je pomoci 25 sociálně slabým rodinám zlepšit jejich životní situaci a postavení ve společnosti. Projekt budeme realizovat po dobu 24 měsíců.

Cílem projektu je pomoci 45 sociálně slabým rodinám z regionu městyse Davle a jeho okolí zlepšit jejich životní situaci, což bude znamenat začlenění těchto rodin do běžného života.

 

 
DAVELÁČEK 

k vyšší kvalitě života

www.davelacek.cz 


SLEDUJTE NÁS

Sledujte naše aktivity na sociálních sítích 

+ FACEBOOK